Urheiluseurassa liikkumiseen liittyy suurentunut vammariski

22.1.2019

Urheiluseuroissa liikkuvilla 14-16 -vuotiailla nuorilla esiintyy enemmän akuutteja ja rasitusvammoja kuin saman ikäisillä seuroihin kuulumattomilla nuorilla, osoitti tuore suomalainen TELS-monikeskustutkimus. Urheiluseuroissa liikkuvista nuorista 44 % ilmoitti kärsineensä vähintään yhdestä akuutista vammasta edeltäneen vuoden aikana, kun taas seuroihin kuulumattomista nuorista vain 20 % ilmoitti vastaavanlaisesta vammasta. Vähintään yhdestä rasitusvammasta edeltäneen vuoden aikana ilmoitti 35 % urheiluseuroissa liikkuvista nuorista, mutta vain 17 % seuroihin kuulumattomista nuorista. Urheiluseuroissa liikkuvilla nuorilla vammariski oli suorassa yhteydessä sekä harjoittelumäärään että kilpailujen lukumäärään. Tutkittavina oli kaikkiaan 1077 urheiluseuroissa liikkuvaa nuorta ja 812 seuroihin kuulumatonta nuorta Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Kuopiossa tutkimuksesta vastasi Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, ja se on hyväksytty julkaistavaksi BMC Musculoskeletal Disorders -lehdessä.