Motorisesti taitavilla pojilla onnistuu myös ongelmanratkaisu

14.4.2018

Haapala EA, Lintu N, Väistö J, Tompuri T, Soininen S, Viitasalo A, Eloranta AM, Venäläinen T, Sääkslahti A, Laitinen T, Lakka TA. Longitudinal Associations of Fitness, Motor Competence, and Adiposity with Cognition. Med Sci Sports Exerc 2018 Oct 25. 

Motorisesti taitavilla pojilla on paremmat ongelmanratkaisutaidot kuin motorisilta taidoiltaan heikommilla pojilla. Kestävyyskunnolla tai ylipainolla ei havaittu vastaavaa yhteyttä ongelmanratkaisukykyyn. Tytöillä millään näistä tekijöistä ei havaittu yhteyttä ongelmanratkaisutaitoihin, mikä saattaa johtua tyttöjen ja poikien välisistä biologisista eroista tai sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen työryhmä tekevät kiinteästi tutkimusyhteistyötä. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Medicine & Science in Sports & Exercise -lehdessä.