Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen vuosikokous

10.5.2019

KuLTu:n ylilääkäri Kai Savonen piti esityksen LL Tiiu Kukkasjärven väitöskirjan ensimmäisestä osajulkaisusta "Suorituskyky sykkeellä 100/min ja sepelvaltimotaudin ennuste edustavassa valikoitumattomassa potilasaineistossa" Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistyksen vuosikokouksen tieteellisessä osuudessa Kuopiossa 10.5.2019. Vuosikokouksen järjestelyistä vastasi Kuopion yliopistollisen sairaalan Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikkö keräten paikalle yhteensä n. 20 osallistujaa.