Katsaukset

 

 

2016

Rauramaa R, Kukkonen-Harjula K, Arokoski J, Hohtari H, Ketola E, Kettunen J, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H.  Update on Current Care Guideline: Physical activity and exercise training for adults in sickness and in health]. Duodecim. 2016;132(5):478-9. Finnish.

Penttilä I, Penttilä K, Holm P, Laitinen H, Ranta P, Törrönen J, Rauramaa R. Methods, units and quality requirements for the analysis of haemoglobin A1c in diabetes mellitus. World J Methodol. 2016 Jun 26;6(2):133-42.

 

2015

Savela S, Komulainen P, Sipilä S, Strandberg T. Ikääntyneiden liikunta  - minkälaista ja mihin tarkoitukseen? Physical activity of the elderly - what kind of and what for? Duodecim. 2015;131(18):1719-25. Review. Finnish.

Rauramaa R: ”Liikuntalääketiede - liian vähän käytetty resurssi?” Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2015;131(18):1691-2.

Savonen K, Laukkanen J, Peltonen J. Performance and cardiorespiratory fitness: from exercise physiology to clinical decision-making. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2015;131(18):1693-9.

Krachler B, Savonen K, Komulainen P, Hassinen M, Lakka T, Rauramaa R. Cardiorespiratory Fitness as a Prognostic Factor in Heart Failure Needs to be Standardized for Body Composition. Am J Cardiol. 2015 Jul 1;116(1):164.        

Krachler B, Savonen K, Komulainen P, Hassinen M, Lakka TA, Rauramaa R. VO2max/kg is expected to be lower in obese individuals! Int J Cardiol. 2015 Apr 15;189:234.

 

2012 

Rauramaa R. Säännöllinen liikunta on hyvä lääke moneen vaivaan. Kurre - Kuopion Reumayhdistyksen tiedotuslehti nro 1/2012.

Rauramaa R. Ehkäise diabetesta elintavoillasi sekä tiedostamalla perimäsi. Mediaplanetin tuottama diabeteksen erikoisjulkaisu 1/ Marraskuu 2012.

 

2011

Rauramaa R, Hassinen M. Exercise Training and Endothelial Function. Curr Cardiovasc Risk Rep (2011) 5:323-330.

 

2009

Rauramaa R. Hassinen M, Komulainen P. Liikunnan annosvasteet: DR’s EXTRA–interventiotutkimuksella täsmätietoa elintapamuutosten tueksi. Liikunta & Tiede. 2009 46;4:51-4.

 

2008

Penttilä I. Mitä todettiin vuonna 2001 Lahden maailmanmestaruushiihtojen mittauksissa. KliinLab 2008;5:94.

Penttilä I. Liikalihavuus kansanterveydellisenä ongelmana. KliinLab 2008;5:85-87.

 

2007

Hellénius ML, Rauramaa R. Metabola syndromet hotar folkhälsan. Ökad fysisk aktivitetet bästa boten. Läkartidningen 2007 Dec 19;104(51-52):3857-61.

Hu G, Lakka TA, Kilpeläinen TO, Tuomilehto J. Epidemiological studies of exercise in diabetes prevention. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Jun;32(3):583-95.

Lakka TA, Laaksonen DE. Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome. Appl Physiol Nutr Metab. 2007 Feb;32(1):76-88.

 

2005

Wolfarth B, Bray MS, Hagberg JM, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Roth SM, Rankinen T, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2004 update. Med Sci Sports exerc 2005 vol 37, No. 6, pp.881-903

 

2004

Rauramaa R, Lakka TA and Halonen P. Aerobic Physical Exercise and Atherosclerosis in Men. Ann Intern Med 2004;141:890.

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The Human Gene Map for Performance and Health-Related Fitness Phenotypes: The 2003 Update. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 36, No. 9, pp. 1451-1469, 2004.

 

2003

Rauramaa R, Väisänen SB. Impact of obesity on endothelial function and thrombogenic profile. In: Progress in Obesity Research: 9. Pp. 657659. Geraldo Medeiros-Neto, Alfredo Halpern and Claude Bouchard. John Libbey Eurotext Ltd. 2003.

Pérusse L, Rankinen T, Rauramaa R, Riveira MA, Wolfarth B, and Bouchard C. The Human Gene Map for Performance and Health-Related Fitness Phenotypes: The 2002 Update. Med Sci Sports Exerc. 2003 Aug;35(8):1248-64.

 

2002

Väisänen SB, Hellenius M-L, Penttilä I, Rauramaa R. Fysisk aktivitet och hemostas. Klinisk Kjemi i Norden 2002;(4):8-11.

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2001 update. Med Sci Sports Exerc. 2002 Aug;34(8):1219-1233.

Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa R, Salonen JT. Cardiovascular fitness as a predictor of mortality: Are regular cardiovascular fitness measurements useful among individuals undergoing exercise testing ? Cardiovascular Reviews & Reports 2002; 23:1-7.

 

2001

Rauramaa R, Gang Li, Väisänen SB. Dose-response and coagulation and  hemostatic factors. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jun;33 (6Suppl): S516-520; discussion S528-529.

Lakka TA, Rauramaa R. Säännöllisellä liikunnalla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa sepelvaltimotautia. Dosis 2001;3.

Rauramaa R. Physical activity - a neglected factor for control of postprandial dyslipidemia and hyperglycemia. Pp. 184 - 190. In: Hanefeld M, Julius U. (eds): Das Metabolische Syndrom 2000 - eine postprandiale Krankheit. Urban & Fischer Verlag, München, Jena.

Rauramaa R, Väisänen S, Kuhanen R, Penttilä I, Bouchard C. A reply to rebuttal: The RsaI Polymorphism in the Alpha-Fibrinogen Gene and Response of Plasma Fibrinogen to physical training - A Controlled Randomized Clinical Trial in Men. Thrombosis and Haemostasis 2001;85:188.

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes. Med Sci Sports Exerc. 2001 Jun;33(6):855-867.

Rauramaa R, Lakka TA. Liikuntaa sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon. Duodecim 2001; 117: 633-638.

 

1999

Rauramaa R, Väisänen SB. Physical activity in the prevention and treatment of a thrombogenic profile in the obese: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc. 1999 Nov;31(11 Suppl):S631- S634.

Rauramaa R, Väisänen SB. Interaction of physical activity and diet: implications for haemostatic factors. Public Health Nutr. 1999 Sep;2(3a): 383-390.

Kuikka JT, Vanninen E, Tuomainen P, Rauramaa R, Killiäinen H, Kettunen R. Heterogeneity of Myocardial blood flow in man. Pp. 27- 34. In: Limouris GS, Biersack H-J, Kouris KC, Frangos SA, Shukla SK (eds): Radionuclides for Myocardium. Mediterra-Publishers, Athens 1999.

 

1996

Rauramaa R, Leon AS. Physical activity and risk of cardiovascular disease in middle-aged individuals. Recommendations. Sports Med 1996 Aug;22(2):65-69.

 

1994

Rauramaa R, Salonen JT. Physical activity, fibrinolysis and platelet aggregability. In: Physical activity, fitness and health. International Proceedings and Consensus Statement. Claude Bouchard, Roy J. Shephard, Thomas Stephens (Eds.) 1994. Human Kinetics Publishers. Champaign, IL.

Rauramaa R, Rankinen R. Life-style, CHD risk factors and carotid atherosclerosis. Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium 1994. ISBN 3-334-60954-5. Gustav Fischer Verlag, Jena 1995.

 

1991

Rauramaa R, Lehtonen A. Rationale of Physical Exercise in the Preventi­on of Atherosclerosis in the Elderly. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment/Procee­dings of the 7th International Dresden Lipid Symposium 1991.

 

1988

Venäläinen JM, Rauramaa R. Energia-aineenvaihdunta (in Finnish). Lääketehdas Leiraksen julkaisuja 44:19-21, 1988.

Rauramaa R, Hänninen O. Physical activity and risk factors for ischaemic heart disease - ten years of research for health improvement. Ann Clin Res 20:58-61, 1988.

 

1986

Rauramaa R. Physical activity and prostanoids. Acta Medica Scandinavica, Suppl. 1986;711:137-42.

 

1985

Rauramaa R, Kukkonen‑Harjula K. Physical training and obesity ‑ asso­ciated risk factors. Procee­dings of the 5th Dresden Lipid Symposium, June 12‑14, 1985, Dresden, GDR.

 

1984

Rauramaa R, Lehtonen A, Kukkonen‑Harjula K. Physical Activity and Glucose Tolerance, in Finnish. Suomen Liikuntalääketiede‑Finnish Sports and Exercise Medicine 3:124‑­33, 1984.

Vapaatalo H, Laustiola K, Seppälä E, Rauramaa R, Kaste M, Hillbom M, Kangasaho M. Exercise, ethanol and arachidonic acid metabolism in healthy men. Proceedings of the Fourth Internati­onal Symposium on Prostaglandins, Thromboxanes and Leukotrienes in the Cardiovascular Systems, Halle/saale, GDR, May 29‑31, 1984. Biomed. Biochim. Acta 43:413‑20, 1984.

Rauramaa R. Relationship of physical activity, glucose tolerance and weight management. Preventive Medicine 13: 37‑46, 1984.

 

1983

Vapaatalo H, Seppälä E, Laustiola K and Rauramaa R. Metabolites of Arachidonic Acid in Physical Exercise. Suomen Liikuntalääketiede ‑ Finnish Sports and Exercise Medicine 2:93‑98, 1983.

Rissanen V, Rauramaa R. Physical activity and cardiovascular health. Preface. Suomen Liikuntalääke­tiede ‑ Finnish Sports and Exercise Medi­cine 2:3, 1983.

Rauramaa R, Jaroma H. Physical exercise in the treatment of diseases, in Finnish. Duodecim 99:66‑75, 1983.

 

1982

Rauramaa R, Seppälä E und Vapaatalo H. Physische Konditionierung und Prostaglandine. Procee­dings of the 4th Dresden Lipid Symposium. Interna­tional Symposium on Lipoproteins and Atheros­clerosis. pp.171‑175. Society of Endocrinology and Metabolic Disorders, Society of Clinical Chemistry and Laboratory Diagnostics, Society of Cardiology and Angiolo­gy of the German Democratic Republic. June 10‑12, 1982. Dresden, GDR.

Elovainio R, Hänninen O, Järvinen M, Kuurne T, Rauramaa R ja Vuori I. Plan for starting specialist education in exercise medicine, in Finnish.  Suomen Liikuntalääketiede 1:4‑11, 1982.

Rauramaa R, Kukkonen K and Länsimies E. Dynamic exercise tests, pp. 65‑70. In Regulation of serum lipids by physical exercise. Ed: Eino Hietanen.  CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida 33431, U.S.A. 1982. ISBN 0‑8493‑6330‑6.

Kukkonen K, Rauramaa R, Länsimies E. Physical training in obesity and diabetes mellitus, pp. 131‑140. In Regulation of serum lipids by physical exercise. Ed: Eino Hietanen. CRC Press, Inc., Boca Raton, Flor­ida 33431, U.S.A., 1982. ISBN 0‑8493‑6330‑6.

 

1981

Kukkonen K, Rauramaa R. Obesity and physical exercise, in Finnish. Suomen Lääkärilehti 1981;36:503‑7.

Rauramaa R, Kukkonen K, Lehtonen A. Physical activity and serum lipids, in Finnish. Suomen Lääkärilehti 1981;36:581‑4.

Länsimies E, Rauramaa R. Rehabilitation of cardiac patients in U.S., in Finnish. Suomen Lääkärilehti 1981;36:2696‑79.

Rauramaa R, Huttunen JK. Physical activity and plasma lipids and lipoproteins, in Finnish. Liikunta ja Tiede 1981;6:223‑7.

Kukkonen K, Rauramaa R. Exercise therapy and obesity. J Chron Dis&Ther Res 1981:5(22):337‑52.

 

1980

Hänninen O, Kukkonen K, Rauramaa R. Conducting physical training programs for the middle‑­aged, in Finnish. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja no. 80, 1980.

 

1979

Kukkonen K, Rauramaa R, Hänninen O. Leisure time physical activity in relation to circulation, in Finnish. Stadion 5:155‑157, 1979.

 

1978

Rauramaa R: Physical exercise prescription for the overweight, in Finnish. Stadion 2:38‑40, 1978.