Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön peruskirjan mukaan sen tehtävänä on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen. Tämän tehtävän toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitosta, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1976. Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön perustajajäseniä ovat Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Suomen Sydänliitto ry. Vuonna 1998 vahvistettujen uusien sääntöjen perusteella uusiksi jäseniksi tulivat Kuopion Sydänyhdistys ry., Puijon Diabetesyhdistys ry. ja Suomen Reumaliitto ry.

Laitoksen toimintamuodot ovat vakiintuneet neljälle alueelle: tieteellinen tutkimustyö, palvelutoiminta, tiedonvälitys ja erikoislääkärikoulutus.

Tieteellisen tutkimustyön lähtökohtana on tutkia terveysliikunnan ja ravitsemuksen merkitystä kansansairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Palvelututkimustoiminta käsittää fyysisen suorituskyvyn määrityksiä sekä yleis- ja erikoislääkäripalveluja. Tiedonvälitystoiminnassa on merkittävin laitoksen järjestämä jatko- ja täydennyskoulutustapahtuma joka toinen vuosi järjestettävä Kansainvälinen Puijo Symposium. Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus tapahtuu laitoksen toimesta.