Julkaisut

KuLTulla tehdään kansainvälisesti arvostettua liikuntalääketieteellistä tutkimusta.