Opetus ja koulutus

KuLTu tarjoaa erinomaisen ympäristön niin tutkijanuransa alkutaipaleella oleville kuin myös varttuneemmille tutkijoille. Pitkäjänteiseen tieteelliseen tutkimustyöhön kuuluu olennaisena osana tohtoritutkintoon tähtäävä tieteellinen jatkokoulutus. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi KuLTu:n tohtorikoulutusohjelmaan kuuluu tärkeänä osana kuukausittainen tohtoriseminaari, johon kaikki koulutettavat ja ohjaajat osallistuvat.

KuLTu järjestää liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutuksen teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen Itä-Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutusoh­jelmassa. Laitos tarjoaa myös puitteet opinnäytetöille, jotka liittyvät Itä-Suomen yliopiston järjestämään terveystieteiden maisterikoulutukseen. KuLTun henkilökunta osallistuu Itä-Suomen yliopistossa lääketieteen, ravitsemustie­teen ja terveystieteiden opiskelijoiden opetukseen.

Laitoksen henkilökunnan asiantuntemusta hyödynnetään laajamittaisesti avoimen yliopiston opetuksessa ja se osallistuu myös alan opetus- ja koulutustilaisuuksiin kutsuttuina asiantuntijaluennoitsijoina ja kouluttajina sekä toimii koulutusten järjestäjinä (Kansainvälinen Puijo Symposium, Itä-Suomen lääkäripäivät, jne.)