Puijo Symposium

Kansainvälinen Puijo Symposium on Säätiön / Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen kansainvälisesti erittäin hyvin tunnettu ja korkealle arvostettu kongressi. Sen tarkoituksena on välittää terveydenhuollon käytännön ammattilaisten, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön uusin, näyttöön perustuva tieto liikuntaharjoittelun terveysvaikutuksista ikääntyneillä. Kokouksessa keskitytään kontrolloitujen satunnaistettujen koeasetelmien avulla tuotettuun tietoon. 

Väestön ikärakenteen muutos tuo yhteiskunnalle vääjäämättä kasvavia haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. 1990 –luvun puolivälistä lähtien on liikunnan käyttömahdollisuuksia terveydenhuollossa tuotu hyvin voimakkaasti esiin. Liikuntaa pidetään syystä tärkeänä terveystekijänä ja erityisesti fyysinen inaktiivisuus nähdään merkittävänä vaaratekijänä useissa kroonisissa kansansairauksissa. Valittu strategia onkin periaatteessa ollut oikeansuuntaista. Monista eri syistä johtuen liikunnan käyttö terveydenhuollon hoitomuotona on vielä varsin rajoittunutta ja summittaista.

Vuonna 1976 käynnistynyt symposiumsarja luokitellaan alan yhdeksi merkittävimmistä liikuntalääketieteellisistä tapahtumista maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen 23. Puijo Symposium “Physical Activity for Health Promotion and Medical Care – translation of clinical trial data to everyday practice” on suunniteltu järjestettäväksi Kuopiossa vuonna 2022 (www.puijosymposium.org).

Viimeisin symposium pidettiin kesällä 2014 Finnkino Scalan isossa salissa IsoCeessä. Loistavat puitteet kansaivälisen kongressin järjestämiseen. Ja koska liikunnasta ja terveydestä on kyse, muistettiin luentojen välissä pitää musiikin tahdissa taukojumppaa porukalla!