Tutkimus

 

KuLTun keskeinen tutkimusalue vuonna 2017 ja siitä eteenpäin noudattaa Opetus- ja kulttuuriministeriön uusia liikunta- ja tiedepoliittisia linjauksia päähuomion kohdistuessa elintapainterventioiden terveystaloustieteellisiin, sosiologisiin ja liikuntalääketieteellisiin vaikuttavuuksiin. KuLTu toimii aktiivisesti yhdessä muiden liikuntalääketieteen keskusten kanssa muodostetussa Liikuntalääketiede Suomi -konsortiossa. KuLTu on lisäksi aktiivisena partnerina mukana suurissa kansainvälisissä konsortioissa, jotka mahdollistavat geneettisten ja ympäristötekijöiden, kuten liikunnan ja ravinnon, interaktiivisen tutkimuksen vaatiman riittävän tilastollisen voiman.

KuLTu tarjoaa erinomaisen ympäristön niin tutkijanuransa alkutaipaleella oleville kuin myös varttuneemmille tutkijoille. Pitkäjänteiseen tieteelliseen tutkimustyöhön kuuluu olennaisena osana tohtoritutkintoon tähtäävä tieteellinen jatkokoulutus. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi KuLTu:n tohtorikoulutusohjelmaan kuuluu tärkeänä osana kuukausittainen tohtoriseminaari, johon kaikki koulutettavat ja ohjaajat osallistuvat.