Yhteistyökumppanit
KuLTu:n toimintaa taloudellisesti tukevat yhteistyökumppanit:

Liikuntalääketiede Suomi

LIIKUNTALÄÄKETIEDE

  • integroi lääketieteen liikuntatieteiden, käyttäytymistieteiden ja terveystieteiden tietämystä ja osaamista
  • tarkastelee liikunnan ja fyysisen kunnon välisiä yhteyksiä terveyteen, suorituskykyyn ja sairauksiin
  • edistää  yksilön ja yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia liikunnan  ja terveellisten elintapojen avulla
  • hyödyntää liikuntaa kuntoutuksessa, sairauksien ja vammojen hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä

Liikuntalääketiede Suomi on kuuden liikuntalääketieteen keskuksen muodostama asiantuntijaverkosto, joka tutkii ja edistää urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia.

https://www.liikuntalaaketiede.fi/fi/liikuntalaaketiede_suomi/