Asiantuntijatoiminta

Käypä hoito

KuLTulla oli keskeinen osuus Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin tuottaman Käypä hoito – Liikunta -suosituksen päivitetyn version laatimisessa, joka tehtiin vv. 2014-2015 (www.käypähoito.fi). Uusi suositus julkaistiin tammikuussa 2016 ja se on tarkoitettu käytännön lääkärintyötä tekeville ja muille terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille. Suosituksessa käsitellään ei-urheilevien aikuisten liikuntaa ja keskeisiä kansansairauksia. Uusina aihealueina ovat syöpäsairaudet ja liikunta sekä ikääntyvät ja liikunta. Suositus sisältää videoita terapeuttisesta harjoittelusta tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista kärsiville. Työryhmän puheenjohtaja on emeritusprofessori Rainer Rauramaa ja  jäseninä toimivat KuLTu:lta ylilääkäri Kai Savonen ja FT Pirjo Komulainen.

 

Muu asiantuntijatoiminta

KuLTun henkilökunta toimii erilaisissa asiantuntijatehtävissä mm. lääkäri- ja liikuntajärjestöjen asiantuntijaelimissä, tieteellisten seurojen hallinnossa, Itä-Suomen lääketiedetapahtuman järjestelytoimikunnassa. Henkilökuntaa on jäseninä koti- ja ulkomaisissa tieteellisissä seuroissa sekä tieteellisten lehtien vertaisarvioitsijoina. Ylilääkäri Kai Savonen toimii myös Suomen ampumahiihtomaajoukkueen lääkärinä. 

Laitoksen henkilökunta toimii myös pyydettyinä omien osaamisalueidensa asiantuntijoina mediassa.