Erikoislääkärikoulutus

KuLTu järjestää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen Itä-Suomen yliopiston erikoislääkärikoulutusoh­jelmassa. Toimipaikkakoulutukseen kuuluvaan viikkoseminaariin voivat osallistua myös terveystieteiden maisterikoulutuksessa opiskelevat. Itä-Suomen yliopiston liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutusohjelmassa kouluttajan toimii ylilääkäri, dosentti Kai Savonen. Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (KIHU) annettava koulutus (6 kk) tapahtuu Itä-Suomen yliopiston koulutusohjelmassa.

 

KuLTun tutkimushankkeissa työskentelemisen lisäksi erikoistuva lääkäri pitää potilasvastaanottoa ja tekee potilaille ohjelmoituja tutkimuksia. Lisäksi erikoistuva lääkäri pitää laitoksen viikkoseminaarissa esitelmän sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi hän voi osallistua KYS:n erikoisalojen viikkokokouksiin. Erikoistuva lääkäri osallistuu luonnollisesti myös liikuntalääketieteen keskusten yhteisiin koulutustapahtumiin ja soveltuvin osin kansainvälisiin kokouksiin.