Katsaukset

 

2018

Wagner J, Agostoni P, Arena R, Belardinelli R, Dumitrescu D, Hager A, Myers J, Rauramaa R, Riley M, Takken T, Schmidt-Trucksäss A. The role of gas exchange variables in cardiopulmonary exercise testing for risk stratification and management of heart failure with reduced ejection fraction. Am Heart J 2018;202:116-126.

 

2016

Rauramaa R, Kukkonen-Harjula K, Arokoski J, Hohtari H, Ketola E, Kettunen J, Komulainen P, Kujala U, Laukkanen J, Pylkkänen L, Savela S, Savonen K, Tikkanen H. Update on Current care guideline: physical activity and exercise training for adults in sickness and in health. Duodecim 2016;132(5):478-9. Finnish.

Penttilä I, Penttilä K, Holm P, Laitinen H, Ranta P, Törrönen J, Rauramaa R. Methods, units and quality requirements for the analysis of haemoglobin A1c in diabetes mellitus. World J Methodol 2016;6(2):133-42.

 

2015

Savela S, Komulainen P, Sipilä S, Strandberg T. Physical activity of the elderly - what kind of and what for? (Ikääntyneiden liikunta - minkälaista ja mihin tarkoitukseen?) Duodecim 2015;131(18):1719-25. Finnish.

Rauramaa R: Liikuntalääketiede - liian vähän käytetty resurssi? Duodecim 2015;131(18):1691-2.

Savonen K, Laukkanen J, Peltonen J. Performance and cardiorespiratory fitness: from exercise physiology to clinical decision-making (Suorituskyky ja kardiorespiratorinen kunto: kuormitusfysiologiasta kliiniseen päätöksentekoon). Duodecim 2015;131(18):1693-9. Finnish.

 

2011

Rauramaa R, Hassinen M. Exercise training and endothelial function. Curr Cardiovasc Risk Rep 2011;5(4):323-30.

 

2009

Rauramaa R. Hassinen M, Komulainen P. Liikunnan annosvasteet: DR’s EXTRA–interventiotutkimuksella täsmätietoa elintapamuutosten tueksi. Liikunta & Tiede 2009;46(4):4:51-4.

 

2008

Penttilä I. Mitä todettiin vuonna 2001 Lahden maailmanmestaruushiihtojen mittauksissa. Kliin Lab 2008;(5):94.

Penttilä I. Liikalihavuus kansanterveydellisenä ongelmana. Kliin Lab 2008;(5):85-7.

 

2007

Hellénius ML, Rauramaa R. Metabola syndromet hotar folkhälsan. Ökad fysisk aktivitetet bästa boten. Läkartidningen 2007;104(51-52):3857-61.

Hu G, Lakka TA, Kilpeläinen TO, Tuomilehto J. Epidemiological studies of exercise in diabetes prevention. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32(3):583-95.

Lakka TA, Laaksonen DE. Physical activity in prevention and treatment of the metabolic syndrome. Appl Physiol Nutr Metab 2007;32(1):76-88.

 

2005

Wolfarth B, Bray MS, Hagberg JM, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Roth SM, Rankinen T, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2004 update. Med Sci Sports Exerc 2005;37(6):881-903.

 

2004

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2003 update. Med Sci Sports Exerc 2004;36(9):1451-69.

 

2003

Pérusse L, Rankinen T, Rauramaa R, Riveira MA, Wolfarth B, and Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: The 2002 Update. Med Sci Sports Exerc 2003;35(8):1248-64.

 

2002

Väisänen SB, Hellenius M-L, Penttilä I, Rauramaa R. Fysisk aktivitet och hemostas. Klinisk Kjemi i Norden 2002;(4):8-11.

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2001 update. Med Sci Sports Exerc 2002;34(8):1219-33.

Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa R, Salonen JT. Cardiovascular fitness as a predictor of mortality: are regular cardiovascular fitness measurements useful among individuals undergoing exercise testing? Cardiovasc Rev Rep 2002;23:1-7.

 

2001

Rauramaa R, Gang Li, Väisänen SB. Dose-response and coagulation and hemostatic factors. Med Sci Sports Exerc 2001;33: S516-520; discussion S528-529.

Lakka TA, Rauramaa R. Säännöllisellä liikunnalla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa sepelvaltimotautia. Dosis 2001;(3):167-74.

Rauramaa R. Physical activity - a neglected factor for control of postprandial dyslipidemia and hyperglycemia. Pp. 184 - 190. In: Hanefeld M, Julius U. (eds): Das Metabolische Syndrom 2000 - eine postprandiale Krankheit. Urban & Fischer Verlag, München, Jena.

Rankinen T, Perusse L, Rauramaa R, Rivera MA, Wolfarth B, Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes. Med Sci Sports Exerc 2001;33(6):855-67.

Rauramaa R, Lakka TA. Liikuntaa sepelvaltimotaudin ehkäisyyn ja hoitoon. Duodecim 2001;117:633-38.

 

1999

Rauramaa R, Väisänen SB. Physical activity in the prevention and treatment of a thrombogenic profile in the obese: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999;31(11 Suppl):S631-4.

Rauramaa R, Väisänen SB. Interaction of physical activity and diet: implications for haemostatic factors. Public Health Nutr 1999;2(3a):383-90.

 

1996

Rauramaa R, Leon AS. Physical activity and risk of cardiovascular disease in middle-aged individuals. Recommendations. Sports Med 1996;22(2):65-9.

 

1994

Rauramaa R, Salonen JT. Physical activity, fibrinolysis and platelet aggregability. In: Physical activity, fitness and health. International Proceedings and Consensus Statement. Claude Bouchard, Roy J. Shephard, Thomas Stephens (Eds.) 1994. Human Kinetics Publishers. Champaign, IL.

Rauramaa R, Rankinen R. Life-style, CHD risk factors and carotid atherosclerosis. Proceedings of the 8th International Dresden Lipid Symposium 1994. ISBN 3-334-60954-5. Gustav Fischer Verlag, Jena 1995.

 

1991

Rauramaa R, Lehtonen A. Rationale of physical exercise in the preventi­on of atherosclerosis in the elderly. Advances in Lipoprotein and Atherosclerosis Research, Diagnostics and Treatment/Proceedings of the 7th International Dresden Lipid Symposium 1991.

 

1988

Venäläinen JM, Rauramaa R. Energia-aineenvaihdunta. Lääketehdas Leiraksen julkaisuja 1988;44:19-21. Finnish.

Rauramaa R, Hänninen O. Physical activity and risk factors for ischaemic heart disease - ten years of research for health improvement. Ann Clin Res 1988;20:58-61.

 

1986

Rauramaa R. Physical activity and prostanoids. Acta Med Scand Suppl 1986;711:137-42.

 

1985

Rauramaa R, Kukkonen‑Harjula K. Physical training and obesity ‑ associated risk factors. Proceedings of the 5th Dresden Lipid Symposium 1985, June 12‑14, 1985, Dresden, GDR.

 

1984

Rauramaa R, Lehtonen A, Kukkonen‑Harjula K. Physical activity and glucose tolerance. Suomen Liikuntalääketiede ‑ Finnish Sports and Exercise Medicine 1984;3:124‑33. Finnish.

Vapaatalo H, Laustiola K, Seppälä E, Rauramaa R, Kaste M, Hillbom M, Kangasaho M. Exercise, ethanol and arachidonic acid metabolism in healthy men. Proceedings of the Fourth International Symposium on Prostaglandins, Thromboxanes and Leukotrienes in the Cardiovascular Systems 1984, Halle (Saale), GDR, May 29‑31, 1984. Biomed Biochim Acta 1984;43:413‑20.

Rauramaa R. Relationship of physical activity, glucose tolerance and weight management. Prev  Med 1984;13(1):37‑46.

 

1983

Vapaatalo H, Seppälä E, Laustiola K and Rauramaa R. Metabolites of arachidonic acid in physical exercise. Suomen Liikuntalääketiede ‑ Finnish Sports and Exercise Medicine 1983;2:93‑98.

Rissanen V, Rauramaa R. Physical activity and cardiovascular health. Preface. Suomen Liikuntalääketiede ‑ Finnish Sports and Exercise Medicine 1983;2:3.

Rauramaa R, Jaroma H. Physical exercise in the treatment of diseases. Duodecim 1983;99:66‑75. Finnish.

 

1982

Elovainio R, Hänninen O, Järvinen M, Kuurne T, Rauramaa R ja Vuori I. Plan for starting specialist education in exercise medicine. Suomen Liikuntalääketiede - Finnish Sports and Exercise Medicine 1982;1:4‑11. Finnish. 

Rauramaa R, Kukkonen K and Länsimies E. Dynamic exercise tests, pp. 65‑70. In Regulation of serum lipids by physical exercise (ed: Eino Hietanen).  CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida 33431, U.S.A. 1982.

Kukkonen K, Rauramaa R, Länsimies E. Physical training in obesity and diabetes mellitus, pp. 131‑140. In Regulation of serum lipids by physical exercise. Ed: Eino Hietanen. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida 33431, U.S.A., 1982.

 

1981

Rauramaa R, Kukkonen K, Lehtonen A. Physical activity and serum lipids. Lääkärilehti 1981;36:581‑4. Finnish. 

Kukkonen K, Rauramaa R. Obesity and physical exercise. Lääkärilehti 1981;36:503‑7. Finnish. 

Länsimies E, Rauramaa R. Rehabilitation of cardiac patients in U.S. Lääkärilehti 1981;36:269‑79. Finnish. 

Rauramaa R, Huttunen JK. Physical activity and plasma lipids and lipoproteins. Liikunta ja Tiede 1981;6:223‑7. Finnish.

Kukkonen K, Rauramaa R. Exercise therapy and obesity. J Chron Dis&Ther Res 1981:5(22):337‑52.

 

1980

Hänninen O, Kukkonen K, Rauramaa R. Conducting physical training programs for the middle‑aged. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja nro. 80, 1980. Finnish.

 

1979

Kukkonen K, Rauramaa R, Hänninen O. Leisure time physical activity in relation to circulation. Stadion 1979;5:155‑157. Finnish.

 

1978

Rauramaa R: Physical exercise prescription for the overweight. Stadion 1978;2:38‑40. Finnish.