LK Tommi Kyytisen syventävät opinnot KuLTu:lla valmiit

12.12.2018

Lääketieteen kandidaatti Tommi Kyytisen lisensiaattitutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ, "Hapenkulutuksen nousu spiroergometriatutkimuksessa: diagnostinen ja ennusteellinen merkitys", on hyväksytty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Kyytinen teki kirjallisen työnsä KuLTu:lla ylilääkäri Kai Savosen ohjaamana ja hän valmistuu lääketieteen lisensiaatiksi ensi kevään aikana.