Heikki Pentikäisen tutkimus Journal of Alzheimer's Disease -lehdessä

22.1.2019

Kestävyyskunnosta huolehtiminen on hyväksi kognitiolle

Korkeampi kestävyyskunto on yhteydessä parempaan kognitioon ikääntyvillä miehillä ja naisilla, joilla on kohonnut riski kognition heikentymiselle, osoitti tuore kuopiolaistutkimus. Kestävyyskunto oli yhteydessä useaan kognition osa-alueeseen, kuten yleiseen kognitiiviseen toimintaan, toiminnanohjaukseen sekä prosessointinopeuteen. Sen sijaan kestävyyskunnon ja muistin välillä ei havaittu yhteyttä. Tutkittavina olivat 421 keski-iältään 69-vuotiasta väestöpohjaiseen FINGER-tutkimukseen osallistunutta miestä ja naista Kuopiosta ja Oulusta. Tutkimus on osa Heikki Pentikäisen väitöskirjaa ”Kestävyyskunto, lihasvoima ja kognitio ikääntyvillä miehillä ja naisilla – väestöpohjainen tutkimus”, ja se on hyväksytty julkaistavaksi Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.