Lasten viitearvot hapenkulutuksen ja työn suhteelle kuormituskokeessa– samanlaisia kuin aikuisilla

21.4.2018

Tompuri T, Lintu N, Laitinen T, Lakka TA. Relation of oxygen uptake to work rate in prepubertal healthy children - reference for VO2/W-slope and effect on cardiorespiratory fitness assessment. Clin Physiol Funct Imaging 2018;38:645-651.

Kuormituskokeessa mitattavalle hapenkulutuksen ja työn suhteelle (ns. VO2/W-suhde) määriteltiin ensimmäistä kertaa lasten viitearvot, joiden todettiin vastaavan aikuisten viitearvoja. VO2/W-suhde kuvaa lihastyön aiheuttamaa lisäystä hapenkulutuksessa ja se mahdollistaa terveen ja poikkeavan kuormitusvasteen erottamisen.  Kliininen kuormituskoe on kustannustehokas keino arvioida useiden elimistön vasteiden normaaliutta. Kuormitus tuo esille häiriöitä, joita ei levossa havaita, ja lisäksi suorituskyky ennustaa yksilön terveyttä. Jatkossa on tarpeen tutkia tarkemmin ergospirometrisen kuormituskokeen diagnostista ja poissulkudiagnostista osuvuutta lapsilla eli arvioida testin toimivuutta esimerkiksi lapsilla, joilla on synnynnäinen sydänvika. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Clinical Physiology and Functional Imaging -lehdessä.