Hyvät motoriset taidot voivat tukea liikapainoisen lapsen lukemaan oppimista

7.5.2018

Haapala EA, Lintu N, Eloranta AM, Venäläinen T, Poikkeus AM, Ahonen T, Lindi V, Lakka TA. Mediating effects of motor performance, cardiorespiratory fitness, physical activity, and sedentary behaviour on the associations of adiposity and other cardiometabolic risk factors with academic achievement in children. J Sports Sci 2018;36:2296-2303.

Liikapaino on useissa tutkimuksissa liitetty heikompaan koulumenestykseen. Tuoreen tutkimuksen mukaan korkeampi kehon rasvaprosentti oli yhteydessä heikompaan lukutaitoon 6–8-vuotiailla pojilla, mutta yhteys selittyi heikommilla motorisilla taidoilla. Monipuolinen liikunta näyttääkin tukevan motoristen taitojen lisäksi lukutaidon kehittymistä. Tytöillä puolestaan maksan rasvoittumisen vaarasta kertovan merkkiaineen gamma-glutamyylitransferaasin korkeampi pitoisuus oli yhteydessä huonompaan lukutaitoon. Tämä yhteys oli riippumaton rasvaprosentista, motorisista taidoista, kestävyyskunnosta, liikunnasta tai sosioekonomisista tekijöistä. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmä tekevät tiiviisti tutkimusyhteistyötä. Tutkimus on julkaistu Journal of Sports Sciences -lehdessä.