Geenien ja alkoholin vuorovaikutus on yhteydessä lipideihin

1.2.2019

de Vries PS, …,Komulainen P,…, Lakka TA,…, Rauramaa R,…et al. Multi-Ancestry Genome-Wide Association Study of Lipid Levels Incorporating Gene-Alcohol Interactions. Am J Epidemiol. 2019 Jan 29. doi: 10.1093/aje/kwz005.

Lipidien yhteyttä geenien ja alkoholin vuorovaikutukseen tutkittiin laajassa perimänlaajuisessa analyysissa. Kaikkiaan tutkittavia oli lähes 400 000 ryhmiteltyinä taustansa mukaan. Variantit 495 lokuksessa olivat vähintäänkin suuntaa antavasti yhteydessä lipiditasoihin analyysien ensimmäisessä vaiheessa. Yhteydet testattiin tutkimuksen toisessa vaiheessa ja edelleen ensimmäisen ja toisen vaiheen analyysit yhdistettyinä. Ensimmäisen ja toisen vaiheen yhdistetyissä analyyseissa 147 itsenäistä lokusta oli yhteydessä veren lipiditasoihin, mistä 18 lokusta oli uusia. Perimänlaajuista merkitsevää yhteyttä ei havaittu, kun interaktion vaikutusta tutkittiin yksinään. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella toteutettu DR’s EXTRA -tutkimuksen aineisto on osa tätä kansainvälistä tutkimusta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu American Journal of Epidemiology -lehdessä.