Lisämunuaishormoni DHEAS ei ole yhteydessä valtimotaudin riskin suurentumiseen esimurrosiässä

9.6.2018

Mäntyselkä A, Lindi V, Viitasalo A, Eloranta AM, Ågren J, Väisänen S, Voutilainen R, Laitinen T, Lakka TA, Jääskeläinen J. Associations of dehydroepiandrosterone sulfate with cardiometabolic risk factors in prepubertal children. J Clin Endocrinol Metab 2018;103:2592-2600.

Elimistössä pääasiallisesti sulfaattina esiintyvä lisämunuaiskuoren erittämä androgeenisesti vaikuttava steroidihormoni (DHEAS) korreloi positiivisesti kehon koostumusta ilmaisevien parametrien ja herkän CRP:n sekä maksan entsyymin (alaniini aminotransferaasi, ALT) kanssa ikä ja sukupuolivakioiduissa analyyseissa, mutta yhteys DHEAS:n ja ALT:n kanssa hävisi kehon rasvaprosentilla vakioinnin jälkeen. Edelleen vakioituna syntymäpainon vaihteluvälillä DHEAS korreloi negatiivisesti LDL-kolesterolin sekä LDL- ja HDL-kolesterolin suhteen kanssa. DHEAS-pitoisuus oli käänteisessä yhteydessä LDL-kolesterolipitoisuuteen ikä, sukupuoli ja kehon rasvaprosentti vakioituina. Itä-Suomen liikunta- ja ravitsemustutkimuksen tutkijaryhmä tekee kiinteästi yhteistyötä Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen kanssa. Tutkimus on julkaistu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.