Suurempi veren D-vitamiinipitoisuus on yhteydessä matalampiin kolesteroliarvoihin lapsilla

29.6.2018

Soininen S, Eloranta AM, Viitasalo A, Dion G, Erkkilä A, Sidoroff V, Lindi V, Mahonen A, Lakka TA. Serum 25-hydroxyvitamin D, plasma lipids, and associated gene variants in prepubertal children. J Clin Endocrinol Metab 2018;103:2670-2679.

Alakouluikäisillä lapsilla, joilla on korkeampi veren D-vitamiinipitoisuus, on matalammat veren kolesteroliarvot. Lapsilla, joilla veren 25(OH)D-vitamiinipitoisuus oli korkein eli yli 80 nmol/l, oli matalammat kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuudet kuin lapsilla, joiden veren D-vitamiinipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota pidetään usein riittävän pitoisuuden rajana. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että korkeamman veren D-vitamiinipitoisuuden yhteys matalampiin veren kolesteroliarvoihin oli riippumaton kehon rasvapitoisuudesta, ravitsemustekijöistä, liikunnasta, vanhempien koulutustasosta ja päivän pituudesta ennen verinäytteenottoa. Myöskään veren D-vitamiinipitoisuuteen aiemmin liitetyt perinnölliset tekijät eivät vaikuttaneet havaittuun yhteyteen. Veren D-vitamiinin ja rasva-arvojen käänteisen yhteyden syiden selvittämiseen tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimuksia. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmä tekevät tiivistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimus on julkaistu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism-lehden verkkoversiossa.