Psyykkisen hyvinvoinnin taustalla eri tekijöitä tytöillä ja pojilla

2.8.2018

Ikävalko T, Lehto S, Lintu N, Väistö J, Eloranta AM, Haapala EA, Vierola A, Myllykangas R, Tuomilehto H, Brage S, Pahkala R, Närhi M, Lakka TA. Health-related correlates of psychological well-being among girls and boys 6-8 years of age: The Physical Activity and Nutrition in Children study. J Paediatr Child Health 2018;54:506-509.

Tutkimuksessa tarkasteltiin useiden terveyteen liittyvien tekijöiden yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin 412 iältään 6–8 vuotiaan lapsen aineistossa. Psyykkistä hyvinvointia, liikuntaa, ruutuaikaa ja unen laatua mitattiin vanhempien täyttämällä lomakkeella, kehon rasvapitoisuutta kaksienergiaisella röntgensädeabsorptiometrialla (DXA), unen kestoa syke- ja liikemittaukset yhdistävällä mittarilla ja ravitsemusta neljän päivän ruokapäiväkirjalla. Lisäksi vanhemmat ilmoittivat tupakointinsa, koulutuksensa ja tulonsa. Terveyteen liittyvien tekijöiden yhteys psyykkiseen hyvinvointiin on tuoreen Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan erilainen 6–8-vuotiailla tytöillä ja pojilla. Heikentyneeseen psyykkiseen hyvinvointiin yhteydessä oli tytöillä heikko kestävyyskunto ja vanhempien alhainen koulutus, pojilla taas yöllinen kuorsaus, runsas ruutuaika sekä vanhempien päivittäinen tupakointi. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella ja Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Journal of Paediatrics and Child Health -lehdessä.