Karieksen taustalla on moninaisia tekijöitä

7.10.2018

Haworth S, Shungin D, van der Tas JT, Vucic S, Medina-Gomez C, Yakimov V, Feenstra B, Shaffer JR, Lee MK, Standl M, Thiering E, Wang C, Bønnelykke K, Waage J, Jessen LE, Nørrisgaard PE, Joro R, Seppälä I, Raitakari O, Dudding T, Grgic O, Ongkosuwito E, Vierola A, Eloranta AM, West NX, Thomas SJ, McNeil DW, Levy SM, Slayton R, Nohr EA, Lehtimäki T, Lakka T, Bisgaard H, Pennell C, Kühnisch J, Marazita ML, Melbye M, Geller F, Rivadeneira F, Wolvius EB, Franks PW, Johansson I, Timpson NJ. Consortium-based genome-wide meta-analysis for childhood dental caries traits. Hum Mol Genet 2018;27:3113-3127. doi: 10.1093/hmg/ddy237.

Konsortiotutkimus, jossa kariesta tutkittiin perimän laajuisesti (GWAS) 2,5 – 18 -vuotiailla. Konsortion laajuisesti tarkasteltuna karieksen periytyvyys oli vähäinen sekä maitohampaissa että pysyvissä hampaissa verrattuna tutkimusten sisäisiin arvioihin. Tutkimuksessa havaittiin joitakin kariekseen yhteydessä olevia geenivariantteja. Tulokset voivat heijastaa karieksen taustalla vaikuttavien tekijöiden kompleksisuutta sekä tilastollisen voiman puutetta, mikä tulee huomioida tuloksia tulkittaessa. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmä ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos tekevät kiinteää tutkimusyhteistyötä. Tutkimus on julkaistu Human Molecular Genetics -lehdessä.