Kehon koostumus vaikuttaa lasten luuntiheyteen

1.11.2018

Soininen S, Sidoroff V, Lindi V, Mahonen A, Kröger L, Kröger H, Jääskeläinen J, Atalay M, Laaksonen DE, Laitinen T, Lakka TA. Body fat mass, lean body mass and associated biomarkers as determinants of bone mineral density in children 6-8years of age - The Physical Activity and Nutrition in Children (PANIC) study. Bone 2018;108:106-114.

Alakouluikäisillä lapsilla on sitä suurempi luuntiheys, mitä enemmän heillä on lihasmassaa. Myös suurempi rasvamassa on yhteydessä suurempaan luuntiheyteen. Sekä lihasmassa että rasvamassa aiheuttavat luulle kuormitusta, joka lisää luuntiheyttä. Suurempi lihasmassa liittyy usein myös runsaampaan liikuntaan, jonka tiedetään lisäävän luuntiheyttä. Lihas ja rasva lisäävät luuntiheyttä paitsi aiheuttamalla luun kuormitusta myös erittämällä useita luun aineenvaihduntaan vaikuttavia aineita. Nyt julkaistussa tutkimuksessa suurempi veren irisiinin pitoisuus oli yhteydessä suurempaan luuntiheyteen lapsilla. Tämä havainto saattaa selittyä osittain sillä, että liikunta lisää paitsi luuntiheyttä myös irisiinin erittymistä lihaksista. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos ja Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä. Tutkimus on julkaistu Bone-lehdessä.