Kortikospinaalisen motoriikan kehitys lapsuudesta murrosikään

21.11.2018

Säisänen L, Julkunen P, Lakka T, Lindi V, Könönen M, Määttä S. Development of corticospinal motor excitability and cortical silent period from mid-childhood to adulthood – a navigated TMS study. Neurophysiol Clin 2018;48:65-75. doi: 10.1016/j.neucli.2017.11.004.

Tutkimuksessa luonnehdittiin motorisen aivokuoren kiihtymisen kypsymistä ja liikehermorataa lapsuudesta aikuisuuteen, 6-34-vuotiailla, käyttäen sähkökentän avulla navigoitua transkraniaalista  magneettistimulaatiota. Lepovaiheen motorinen kynnys laski iän myötä siten, että stabiloitui murrosiässä. Motorisen herätepotentiaalin amplitudi ja latenssi kasvoivat iän myötä. Sorminäppäryys korreloi negatiivisesti lepovaiheen motoriseen kynnykseen. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella ja Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Neurophysiologia Clinique  -lehdessä.