Geneettinen alttius kehon rasvoittumiseen on yhteydessä liikkumattomuuteen lapsilla

30.11.2018

Schnurr TM, Viitasalo A, Eloranta A-M, Damsgaard CT, Mahendran Y, Have CT, Väistö J, Hjorth MF, Christensen LB, Brage S, Atalay M, Lyytikainen L-P, Lindi V, Lakka T, Michaelsen KF, Kilpelainen TO, Hansen T. Genetic predisposition to adiposity is associated with increased objectively assessed sedentary time in young children. Int J. Obes. 2018;42:111-114. doi: 10.1038/ijo.2017.235.i

Tutkimuksessa oli mukana suomalainen ja kaksi tanskalaista kohorttia. Geneettistä riskiskooria, johon kuului 15 kehon painoindeksiin lapsuudessa yhteydessä olevaa itsenäistä geenivarianttia, käytettiin mittarina testattaessa BMI:n kausaalista vaikutusta liikkumattomuuteen, kokonaisliikkumiseen sekä kohtuukuormitteiseen liikkumiseen. Geneettinen riskiskoori oli yhteydessä suurentuneeseen liikkumattomuusaikaan, 0,05 SD/ alleeli, mutta yhteyttä ei havaittu kokonaisliikkumiseen tai kohtuukuormitteiseen liikkumiseen. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella ja Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Internal Journal of Obesity -lehdessä.