Äidin geeneillä on vähän vaikutusta raskauden aikaiseen painonnousuun

2.12.2018

Warrington NM, Richmond R, Fenstra B, Myhre R, Gaillard R, Paternoster L, Wang CA, Beaumont RN, Das S, Murcia M, Barton SJ, Espinosa A, Thiering E, Atalay M, Pitkanen N, Ntalla I, Jonsson AE, Freathy R, Karhunen V, Tiesler CMT, Allard C, Crawford A, Ring SM, Melbye M, Magnus P, Rivadeneira F, Skotte L, Hansen T, Marsh J, Guxens M, Holloway JW, Grallert H, Jaddoe VW V, Lowe WL, Roumeliotaki T, Hattersley AT, Lindi V, Pahkala K, Panoutsopoulou K, Standl M, Flexeder C, Bouchard L, Nohr EA, Marina LS, Kogevinas M, Niinikoski H, Dedoussis G, Heinrich J, Reynolds RM, Lakka T, Zeggini E, Raitakari OT, Chatzi L, Inskip HM, Bustamante M, Hivert M-F, Jarvelin M-R, Sorensen TIA, Pennell C, Felix JF, Jacobsson B, Geller F, Evans DM, Lawlor DA. Maternal and fetal genetic contribution to gestational weight gain. Int. J. Obes. 2018;42:775-784.

Raskauden aikaisesta painon noususta noin 20 % liittyi tavallisiin äidinpuoleisiin geenivariantteihin. Sikiön genetiikka selitti yllättävän vähän raskauden aikaisen painon nousun vaihtelusta. Raskaus-spesifin beta-1 glycoproteiini 5 (PSG5) geenin lähellä olevat variantit olivat perimän laajuisesti merkitseviä jälkeläisen kokonaispainonnousuun. Äidin ja sikiön todetut syntymäpainon variantit olivat enimmäkseen erillään raskauden aikaisesta painon noususta. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella ja Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Internal Journal of Obesity -lehdessä.