Liikunta vähentää valtimotaudin riskitekijöitä jo lapsilla

14.1.2019

Väistö J, Haapala EA, Viitasalo A, Schnurr TM, Kilpeläinen TO, Karjalainen P, Westgate K, Lakka HM, Laaksonen DE, Ekelund U, Brage S, Lakka TA. Longitudinal associations of physical activity and sedentary time with cardiometabolic risk factors in children. Scand J Med Sci Sports 2019 Jan;29(1):113-123. doi: 10.1111/sms.13315. Epub 2018 Oct 23.

Vähintään kohtuukuormitteisen liikunnan lisääminen ja liikkumattomuusajan vähentäminen pienentää valtimotaudin riskiä lapsilla. Reipas sekä kohtuukuormitteinen liikunta oli käänteisesti yhteydessä valtimotaudin riskitekijöiden kasaumaan sekä veren triglyseridi- ja insuliinipitoisuuteen, ja kevyt liikunta valtimotaudin riskitekijöiden kasaumaan. Liikkumattomuuden ja valtimotaudin riskitekijöiden kasauman sekä veren triglyseridi- ja insuliini pitoisuuden välillä havaittiin suora yhteys.  Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta- ja ravitsemustutkimuksen työryhmällä ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella on pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö. Tutkimus on julkaistu Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä.