Fyysisen aktiivisuuden ja geenien osallistuminen vuorovaikutuksessa veren rasvapitoisuuteen

15.1.2019

Kilpeläinen et al. Multi-ancestry study of blood lipid levels identifies four loci interacting with physical activity. Nat Commun 2019;10(1):376.

Laajassa geenitutkimuksessa selvitettiin perimän laajuisesti geenien ja fyysisen aktiivisuuden vuorovaikutusta veren rasvapitoisuuteen noin 130 000 henkilöllä Euroopasta, Afrikasta, Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Brasiliasta. Tutkimuksessa havaittiin neljä lokusta (geenin paikka kromosomissa), CLASP1, LHX1, SNTA1, and CNTNAP2, jotka ovat yhteydessä veren HDL- ja LDL-kolesterolipitoisuuteen vuorovaikutuksessa fyysisen aktiivisuuden kanssa; suurempi fyysisen aktiivisuuden määrä kasvatti HDL-pitoisuutta ja alensi LDL-pitoisuutta. Näitä lokuksia ei ole tunnistettu aiemmin perimänlaajuisessa GWAS-tutkimuksessa. Tutkimus korostaa fyysisen aktiivisuuden ja geenien osallistumisen vuorovaikutusta veren rasvapitoisuuteen. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksella toteutettu DR’s EXTRA -tutkimuksen aineisto on osa tätä konsortiotutkimusta. Tutkimus on julkaistu Nature Communications -lehdessä.