Välimeren ruokavalio on yhteydessä sydän- ja aivoverisuonitapahtumien ilmaantuvuuteen

17.11.2018

Veglia et al. A priori-defined Mediterranean-like dietary pattern predicts cardiovascular events better in north Europe than in Mediterranean countries. Int J Cardiol 2018. pii: S0167-5273(18)35681-X. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.11.124.

IMPROVE-monikeskustutkimuksessa (Suomi/ Kuopio, Ruotsi, Alankomaat, Ranska ja Italia) tarkasteltiin prospektiivisesti Välimerellisen ruokavalion yhteyttä sydän- ja aivoverisuonitapahtumia 36 kuukauden aikana. Ruokavalion toteutuminen pisteytettiin 0 (minimi) – 7 (maksimi). Vahvimmin ruokavalion laatua kuvaavan summamuuttujan toteutumista määritti alueellinen sijainti; Italiassa ruokavalion toteutuminen oli parhaassa kolmanneksessa, Suomessa huonoimmassa. Kuitenkin Suomessa ja Ruotsissa koulutusvuosista lasketulla indeksillä oli enemmän vaikutusta ruokavalion toteutumiseen kuin Italiassa. Sydän- ja aivoverisuonitapahtumien ilmaantuvuus oli korkein summamuuttujan alhaisimmassa kolmanneksessa (0-1) ja alhaisin vähintään 4 ruokavalion osatekijää toteutuneilla. Yhteys säilyi merkitsevänä, kun sekoittavat tekijät oli huomioitu – ollen vahvempi pohjoisessa etelään verrattuna. Välimerellisen ruokavalion noudattaminen hyödyttää eniten pohjoiseurooppalaisia sydän- ja aivoverisuonitapahtumien ennaltaehkäisyssä. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos vastaa omalta osaltaan suomalaisesta aineistosta. Tutkimus on julkaistu Internal Journal of Cardiology -lehdessä.