Geeneillä on yhteys kaulavaltimon ahtautumiseen

24.11.2018

Franceschini N et al. GWAS and colocalization analyses implicate carotid intima-media thickness and carotid plaque loci in cardiovascular outcomes. Nat Commun 2018;9(1):5141.

Perimän laajuisia tutkimuksia sisältävässä meta-analyysissä tunnistettiin kahdeksan uutta kaulavaltimon intima-median paksuuntumiseen yhteydessä olevaa lokusta, yksi itsenäinen yhteys aiemmin tunnistettuun PINX1lokukseen sekä yksi uusi lokus kaulavaltimon plakkiin. Tutkimuksessa havaittiin myös merkitsevät geneettiset korrelaatiot kaulavaltimon intima-median paksuuntumisen ja plakkien muodostumistaipumuksen välillä, sekä molempien edellä mainittujen ja sepelvaltimotaudin välillä ja aivohalvauksen välillä. Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos vastaa omalta osaltaan suomalaisesta aineistosta IMPROVE-tutkimuksessa. Tutkimus on julkaistu Nature Communications -lehdessä.