Uusia geenejä löydetty – vaikuttavat rasvan jakautumiseen kehossa

21.2.2019

Justice AE,… Komulainen P,...,Lakka TA,…,Rauramaa R,…,et al. Protein-coding variants implicate novel genes related to lipid homeostasis contributing to body-fat distribution. Nat Genet. 2019 Feb 18. doi: 10.1038/s41588-018-0334-2.

Rasvan jakautumisella kehossa tiedetään olevan haitallisia seurauksia sydän- ja verisuoniterveyteen. Rasvan jakautuminen arvioitiin BMI-adjusoidulla vyötärölantiosuhteella 344 369 eurooppalaisen muodostamassa aineistossa. Analyyseissa tunnistettiin 15 yleistä ja 9 harvinaista geeni varianttia. Edelleen analyyseissa tunnistettiin useita tekijöitä; rasvapartikkeli, adiponektiini, epänormaali valkoisen rasvakudoksen fysiologia sekä luun kehitys ja morfologia tärkeinä myötävaikuttavina tekijöinä rasvan jakautumiseen. Toisaalta korostuvat kardiometaboliset tekijät. Triglyseridipitoisuuden merkittävä kasvu oli yhteydessä DNAH10 ja PLXND1 -geeniin.