Tupakointi modifioi lipidien geneettisiä yhteyksiä

3.4.2019

Bentley AR1, …, Komulainen P, …, Lakka TA, …, Rauramaa R, et al. Multi-ancestry genome-wide gene-smoking interaction study of 387,272 individuals identifies new loci associated with serum lipids. Nat Genet. 2019 Apr;51(4):636-648.

Monikansallisessa perimän laajuisessa meta-analyysissa tutkittiin modifioiko tupakointi veren lipidien geneettisiä yhteyksiä. Analyyseissa oli mukana kaikkiaan 387 272 tutkittavaa. Lopullisissa analyyseissa löydettiin 13 uutta lokusta seerumin lipideille, joista osa erotettiin tupakointistatuksen mukaan. Tuloksissa korostuu väestön monimuotoisuus; eri kansallisuuksien perimän ja elintapojen eroavaisuudet voivat vaikuttaa tuloksiin, erityisesti interaktioita tutkittaessa. Tutkimus on julkaistu Nature Genetics –lehdessä.