KuLTu, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura ry luomassa mallia urheilujoukkueille

29.5.2019

"Urheilijaksi kasvaminen" -ohjelma

KuLTu, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion Palloseura ry ovat tehneet aktiivista yhteistyötä ”Urheilijaksi kasvaminen” -ohjelman puitteissa keväästä 2019 alkaen. Ohjelman visiona on luoda toimintamalli, jota voidaan hyödyntää jalkapallon lisäksi myös muissa urheilulajeissa. Mallin avulla tunnistetaan nuorten urheilijoiden urheilullista menestymistä, terveyttä ja hyvinvointia selittäviä tekijöitä sekä huippu-urheilijalle asetettavia vaatimuksia. Myös urheiluvammojen syntymisen ennaltaehkäisy tehostuvat mallin avulla. Pitkällä aikajänteellä kerättyä aineistoa voidaan käyttää myös laadukkaan tutkimustiedon tuottamiseen.

KuLTu:n osalta ”Urheilijaksi kasvaminen” -ohjelma on käynnistetty Kuopion Palloseuran D13-junioreiden kanssa, jotka ovat käyneet terveystarkastuksissa laitoksella huhti-toukokuun aikana. KuLTu toteuttaa hankkeessa D-junioreille lepo-EKG-, kehonkoostumus- sekä spirometriamittaukset, joiden perusteella ylilääkäri Kai Savonen antaa pelaajille ja heidän vanhemmilleen henkilökohtaisen palautteen.