Kohonneen verenpaineen taustalla perimä ja elintavat

29.5.2019

Sung YJ,…Komulainen P,…Lakka TA,…Rauramaa R,…et al. A multi-ancestry genome-wide study incorporating gene-smoking interactions identifies multiple new loci for pulse pressure and mean arterial pressure. Hum Mol Genet. 2019 Apr 10. pii: ddz070. doi: 10.1093/hmg/ddz070.

Kohonneen verenpaineen taustalla vaikuttavat genetiikka sekä elintavat. Laajassa viisi linjaa kattavassa geeni-tupakointi -elintapatutkimuksessa selvitettiin perimän laajuisesti geenien ja tupakoinnin vuorovaikutusta keskimääräiseen verenpaineeseen (mean arterial pressure, MAP) ja pulssipaineeseen (pulse pressure, PP) kaikkiaan 610 091 tutkittavalla. MAP:een ja/tai PP:een oli merkitsevästi yhteydessä 136 lokusta, joista 38 tunnistettiin uusina. Afrikkalaisista tutkittavista muodostuneessa linjassa tunnistettiin 30 uutta lokusta. Tupakoinnin kanssa merkitsevä vuorovaikutus oli 8 lokuksella. Biologisesti uskottava yhteys verenpaineen säätelyyn on usealla uudella lokuksella, kuten SLC26A7, AVPR1A, FHAD1, TMEM51 ja CASP9. Tulokset korostavat monilinjaisten tutkimusten merkitystä, erityisesti elintapojen vuorovaikutuksia tutkittaessa, jolloin geeniperimän ja elintapojen erot voivat vaikuttaa tuloksiin.