Koulutusyhteistyöllä saadaan lisää kuntoutusosaamista Pohjois-Savoon - KUNTOS-hanke

11.11.2020

KuLTu on mukana Pohjois-Savon kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkostossa, jonka tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueelle kuntoutusosaamisen ja –koulutuksen verkosto sekä liiketoimintamalli (Kuntoutusosaaminen, KUNTOS).

Hanke pyrkii varmistamaan, että state-of-art tieto ja osaaminen on saatavilla. Verkosto välittää tietoa ja osaamista kuntoutujille, kuntoutusalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kuntoutuksesta kiinnostuneille toimijoille. Hanke tähtää siihen, että kuntoutuspalveluista tulee Pohjois-Savon alueella entistä vaikuttavampia tuottaen halutun lopputuloksen ja asiakaslähtöisempiä parantaen asiakkaan valinnan mahdollisuuksia.

Vetrean johtaman hankkeen kesto on 1.9.2020 – 31.5.2023. Osatoteuttajia ovat Savonia-ammattikorkeakoulu Oy (Savonia), Savon ammattiopisto (Savon koulutuskuntayhtymä) ja Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu). Lisäksi hankkeessa toimivat asiantuntijaroolissa KYS,  Kansallinen neurokeskus, Talentree, Aducate sekä Tukipilari.

Hankkeen www-sivut löytyvät osoitteessa: www.kuntoutusosaaminen.fi