KunnonKartta - tutkimus lokakuussa

23.9.2021

Kuva UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen
Kuva UKK-instituutti / Studio Reetta Muranen

KuLTussa on luvassa kiireinen lokakuu KunnonKartta – tutkimuksen mittausten parissa! Ehkäpä kutsu tutkimukseen on tullut myös sinulle?

KunnonKartta-tutkimus kokoaa mitattua tietoa suomalaisten aikuisten (20–69-vuotiaat) kestävyys- ja lihaskunnosta, paikallaanolosta, fyysisestä aktiivisuudesta ja unesta. Tutkimuksessa kartoitetaan edellä mainittujen tekijöiden yhteyttä terveyteen liittyvään elämänlaatuun, sairastavuuteen sekä työkykyyn, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin, eläkkeelle siirtymiseen, terveyspalveluiden käyttöön sekä niistä yhteiskunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi KunnonKartta-tutkimuksessa selvitetään mitkä tekijät ovat yhteydessä liian vähäiseen liikkumiseen.

KunnonKartta selvittää myös, missä kunnossa työikäiset suomalaiset ovat ja miten he nukkuvat koronan jälkeen.

– Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (KuLTu) oli mukana jo KunnonKartta-tutkimuksen ensimmäisellä mittauskierroksella vuonna 2017, ja olemme hyvin mielellämme jälleen mukana nyt käynnistyvissä mittauksissa. Laadukkaan tiedon kerääminen yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi on jo pitkään ollut KuLTu:n toiminnan ydin, joten koemme tämän tutkimuksen sopivan hienosti osana omaa strategiaamme, kiteyttää KuLTu:n ylilääkäri, dosentti Kai Savonen.

Oletko sinä saanut postia KunnonKartta - tutkimuksen tiimoilta?

Mikäli olet, tervetuloa KuLTulle mukaan tekemään suomalaista tutkimusta!

Mikäli olet Facebookissa, ota KuLTun sivu seurantaan ja voit seurata tutkimuksen edistymistä https://www.facebook.com/kuopionliikuntalaaketieteentutkimuslaitos/