Ikääntyvien toimintakyky – itsenäisen elämän kulmakivi

3.5.2022

Toimintakyky on moniulotteinen käsite ja sitä voidaan kuvata esimerkiksi toisiinsa kytkeytyvinä fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ulottuvuuksina.

Kuten tiedämme, on liian monta esimerkkiä siitä, että iän myötä toimintakyvyn joku tai jotkut osa-alueet ovat alkaneet heikentyä ja ikääntynyt henkilö on vaarassa menettää itsenäisyytensä – henkilö on jopa vaarassa joutua pois omasta kodistaan.

Huuhtikuun aikana KUNTOS-hankkeessa on pureuduttu Ikääntyvien toimintakyvyn tukeminen –koulutuskokonaisuuden rakentamiseen. Koulutuskokonaisuudessa nostetaan esille muun muassa keskeiset ikääntymiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen arvioinnin.

Lue Pirjo Komulaisen kirjoittama blogikirjoitus aiheesta

https://www.kuntoutusosaaminen.fi/ajankohtaista/ikaantyvien-toimintakyky-itsenaisen-elaman-kulmakivi/