Puijo Symposiumin luennoitsijat osa 2

16.2.2022

Vasemmalla kuvassa emeritusprofessori Urho Kujala ja oikealla professori Jonathan Myers

Kesällä 2022 järjestettävän järjestyksessään jo 23. kansainvälisen Puijo Symposiumin luennoitsijoiden esittelyjä kuvineen voi lukea englanniksi Puijo Symposiumin Facebook sivuilta https://www.facebook.com/puijosymposium

27.6.2022 maanantain ensimmäisessä sessiossa puhuvat myös seuraavat luennoitsijat:

Urho Kujala on Jyväskylän yliopiston liikuntalääketieteen emeritusprofessori. Hänen tutkimustyönsä on keskittynyt liikunnan rooliin sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa ja kuntoutuksessa. Tutkimuksissa Kujala on hyödyntänyt moderneja menetelmiä pyrkiessään selvittämään liikunnan terveydelle suotuisia vaikutuksia välittäviä mekanismeja. Kansainvälistä huomiota ovat saavuttaneet erityisesti hänen kaksostutkimusaineistoista tehdyt julkaisut sekä entisten huippu-urheilijoiden myöhempää terveydentilaa seuranneet tutkimukset.

Jonathan Myers työskentelee professorina Stanfordin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä tutkijana Veterans Affairs -järjestön Palo Alton sairaalassa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt sydän- ja verisuonisairauksien primääri- ja sekundääripreventioon sekä kuormituskokeiden hyödyntämiseen sydän- ja muita kroonisia sairauksia sairastavilla potilailla. Myers on julkaissut runsaasti artikkeleita ergospirometriatestimuuttujien, liikunnan ja muiden elintapamuuttujien ennusteellisesta yhteydestä terveyteen liittyviin vastemuuttujiin. Hän on VETS-seurantatutkimuksen päätutkija.